Pàgines WordPress

{{custom_field.resum}}

Afegir pàgines massivament a WordPress

Afegir pàgines massivament a WordPress

De vegades necessitem inserir un munt de pàgines noves a una web. El procés de creació de pàgines, post, custom post types… és una mica lent. Hem d’anar una a una omplint el títol i donar a publicar. I això sovint es fa feixuc.