Biblioteca de Santa Eulàlia

Web institucional amb catàleg i calendari d'esdeveniments

  • WordPress
  • Web Institucional
  • Newsletter setmanal
  • Agenda d’activitats
  • Custom Fields
  • Custom Pot Types
  • Responsive

Biblioteca de Sta. Eulàlia

Aquesta web és força complerta per totes les diverses configuracions que he hagut de fer. En aquest cas era important l’agenda d’activitats, però també els llibres nous que van entrant a la biblioteca, les notícies, els horaris i els serveis que ofereix. Per això vaig optar per fer una home molt clara, feta de blocs fàcilment identificables i configurats perquè en cada un d’ells se’n pugui ampliar la informació.

Darrera aquesta web hi ha un treball extens de configuració de diversos custom post types, ja siguin de novetats de llibres, col·leccions locals, agenda d’activitats…

Web Biblioteca de Sta. Eulàlia