Pep Molist

Web personal amb catàleg de llibres i bloc

  • WordPress
  • Catàleg de llibres
  • Custom Pot Types
  • Custom Fields
  • Blog
  • Responsive
  • SEO en texto i imatges

Pep Molist, escriptor

En aquest cas en Pep em va demanar una web senzilla, on les persones poguéssin trobar tots els seus llibres i els diversos articles que va publicant. Sobretot volia poder-se gestionar ell mateix la web, i que els articles i les notícies fossin independents del catàleg de llibres. En aquest cas es tractava doncs de configurar un custom post types de llibres, amb les seves taxonomies particulars (autor, data de publicació, editorial…) i anar molt més lluny que un simple bloc.

Perquè acabés de ser una web personal d’un escriptor faltaria la instal·lació i configuració d’una agenda d’activitats, però en aquest cas en Pep no va voler complicar-se la vida. Ja veurem en un futur!

Web pepmolist.cat